OBSAH

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 12 eur mesačne. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.1.2021 - Spotrebná daň z liehu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Produkt manažér

2020.12 Úvodník


Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu Účtovný a daňový expert vo verejnej správe vás informujeme o organizačnom zabezpečení a spôsobe vykonania inventarizácie v účtovných jednotkách samosprávy, a taktiež príkladom účtovania inventarizačných rozdielov v týchto účtovných jednotkách. Podrobne sú v tomto čísle časopisu v rámci inventarizácie v účtovných jednotkách samosprávy rozobraté tieto účtovné témy:

 • Organizačné zabezpečenie a spôsob vykonania inventarizácie.

 • Spôsob účtovania inventarizačných rozdielov dlhodobého nehmotného majetku - softvéru v účtovnej jednotke, ktorá je obcou.

 • Spôsob účtovania inventarizačných rozdielov dlhodobého nehmotného majetku - softvéru v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou obce.

 • Spôsob účtovania inventarizačných rozdielov dlhodobého nehmotného majetku - softvéru v účtovnej jednotke, ktorá je príspevkovou organizáciou obce.

 • Spôsob účtovania inventarizačných rozdielov dlhodobého hmotného majetku - prístrojov v účtovnej jednotke, ktorá je obcou.

 • Spôsob účtovania inventarizačných rozdielov dlhodobého hmotného majetku - prístrojov v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou obce.

Odborné informácie pre vás spracovala Ing. Miriam Majorová, PhD..

V rámci daňového poriadku nastali v roku 2020 viaceré zmeny, ktoré majú vplyv i na rok 2021. V príspevku od Ing. Boženy Jurčíkovej sa môžete dočítať o chronologickom postupe v akom došlo k novelizácii daňového poriadku. Článok obsahuje i množstvo príkladov, ktoré sú potrebné pre prax.

Odporúčame prečítať si i praktické riešenia problémov z praxe:

 • - Účtovania faktúry za montáž IT rozvádzačov a ťahanie FTP káblov.
 • - Inventarizácia dlhodobého majetku nemocnice z hľadiska jej samostného fyzického výkonu zamestnancami v čase COVID-19.
 • - Účinnosť VZN a schváleného rozpočtu obce z hľadiska lehôt.
 • - Postup predaja pozemku obce občanovi a postup hlavného kontrolóra.
 • - Usmernenie k účtovaniu projektovej dokumentácie v rámci schváleného rozpočtu obce.
 • - Účtovanie elektronického stravného lístku u zamestnávateľa.
 • - Účtovanie mobilných telefónov v základnej škole zriadenej obcou.
 • - Účtovanie mliečnych výrobkov a ovocia.
 • - Účtovanie elektronických stravných kariet.

S prianím príjemného čítania


Ing. Nadežda Fuksová

odborná redaktorka

Zákon o účtovníctve s účinnosťou od 1. 1. 2021 na stiahnutie TU

 

Prostredníctvom online časopisu  Účtovný a daňový expert vo verejnej správe budeme každý mesiac mapovať zaujímavé a neobyčajné prípady z prostredia účtovníctva, ale aj daní či rozpočtovníctva, ktoré sa vyskytujú v oblasti verejnej správy. Renomovaní členovia nášho autorského kolektívu sú zárukou toho, že v ňom nájdete vždy aktuálne a odborné informácie.

Nové v online časopise:

Články
Inventarizácia v účtovných jednotkách samosprávy

Informácia k novelám daňového poriadku s účinnosťou od roku 2020 a 2021

Otázky a odpovede
Účtovania faktúry za montáž IT rozvádzačov a ťahanie FTP káblov

Inventarizácia dlhodobého majetku nemocnice z hľadiska jej samostného fyzického výkonu zamestnancami v čase COVID-19

Účinnosť VZN a schváleného rozpočtu obce z hľadiska lehôt

Postup predaja pozemku obce občanovi a postup hlavného kontrolóra

Usmernenie k účtovaniu projektovej dokumentácie v rámci schváleného rozpočtu obce

Účtovanie elektronického stravného lístku u zamestnávateľa

Účtovanie mobilných telefónov v základnej škole zriadenej obcou

Účtovanie mliečnych výrobkov a ovocia

Účtovanie elektronických stravných kariet


Čo nájdete v on-line časopise:

 • POZOR! v časopise nájdete i informácie týkajúce sa obdobia COVID-19
 • vždy aktuálne informácie z oblasti účtovníctva, daní a rozpočtovníctva vo verejnej správe pre rok 2021,
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislatíve,
 • plné znenia aktuálnych právnych predpisov potrebných pre verejnú správu,
 • aktuálne články s výkladom formou príkladov + odpovede na otázky, pod ktoré sa autorsky podpisujú poprední odborníci z praxe, 
 • veľa rád a tipov pre Vašu prácu,
 • praktické pomôcky ako napr. zoznamy a adresáre, cestovné náhrady, daňový kalendár, platové tarify,
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

Autorský kolektív

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, kde po ukončení štúdia začal pracovať ako asistent a odborný asistent. Neskôr sa plne venoval práci vo verejných financiách, rozšíril si vzdelanie z oblasti štátnej správy v Ústave štátnej správy v Prahe, marketingu a ohodnocovania majetku podnikov v Centre ďalšieho vzdelávania, doktorandským štúdium na Ekonomickej univerzite, štúdium znalectva a lektorskej práci v rámci súkromnej praxe a práce v Centre ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktívne sa venuje lektorskej, pedagogickej a publikačnej činnosti. Je aktívnym audítorom, certifikovaným účtovníkom 3. stupňa – účtovník expert a daňovým poradcom. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií z oblasti účtovníctva verejného sektora a spoluautorom publikácií v oblastí účtovníctva podnikateľských subjektov. 

Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve s viacročnými skúsenosťami a venuje sa publikačnej činnosti, písaniu odborných príspevkov do periodík a korekcii interných smerníc v oblasti verejnej správy. Zároveň autor vykonáva školenia a semináre zamerané na oblasť práva verejnej správy v praktickom živote.

Ing. Ingrid Šabíková

Vysokoškolský učiteľ v profesijnej činnosti zaoberajúci sa účtovníctvom vo verejnom sektore a účtovníctvom podnikateľov.

Ing. Ladislav Zakhar, PhD.

Vedúci samostatného oddelenia legislatívy a metodiky verejnej správy na Ministerstve financií SR.

Ing. Jana Vršková

Pracuje ako hlavný štátny radca na MF SR, má dlhoročné skúsenosti v koncepčnej a metodickej činnosti v oblasti účtovníctva, príprave legislatívnych úprav, metodických usmernení na celoštátnej úrovni, dlhoročná lektorka zákona o účtovníctve, opatrení MF SR, ktoré sa týkajú postupov účtovania v neziskových organizáciách.

Spokojní zákazníci online časopisu

"Tento nový časopis vítam, niečo také som dlhšie hľadala."
Helena V., Prievidza


"Páči sa mi, že sa dielo venuje aj náročnejším účtovným prípadom. Oceňujem pomerne rýchle vypracovanie odpovede na otázky, ktoré som položil."
Radoslav M., Kežmarok


"Časopis, ktorý obohatí knižnicu aj vedomosti účtovníka ako som ja."
Mária B., Čadca

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: