Input:

Úvodník

16.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.12 Úvodník

Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu Účtovný a daňový expert vo verejnej správe vás informujeme o organizačnom zabezpečení a spôsobe vykonania inventarizácie v účtovných jednotkách samosprávy, a taktiež príkladom účtovania inventarizačných rozdielov v týchto účtovných jednotkách. Podrobne sú v tomto čísle časopisu v rámci inventarizácie v účtovných jednotkách samosprávy rozobraté tieto účtovné témy:

  • Organizačné zabezpečenie a spôsob vykonania inventarizácie.

  • Spôsob účtovania inventarizačných rozdielov dlhodobého nehmotného majetku - softvéru v účtovnej jednotke, ktorá je obcou.

  • Spôsob účtovania inventarizačných rozdielov dlhodobého nehmotného majetku - softvéru v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou obce.

  • Spôsob účtovania inventarizačných rozdielov dlhodobého nehmotného majetku - softvéru v účtovnej jednotke, ktorá je príspevkovou organizáciou obce.

  • Spôsob účtovania inventarizačných rozdielov dlhodobého hmotného majetku - prístrojov v účtovnej jednotke, ktorá je obcou.

  • Spôsob účtovania inventarizačných rozdielov dlhodobého hmotného majetku - prístrojov v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou obce.

Odborné informácie pre vás spracovala Ing. Miriam Majorová, PhD..

V rámci daňového poriadku nastali v roku 2020 viaceré zmeny, ktoré majú vplyv i na rok 2021. V príspevku od Ing. Boženy Jurčíkovej sa môžete dočítať o chronologickom postupe v akom došlo k novelizácii daňového poriadku. Článok obsahuje i množstvo príkladov, ktoré sú potrebné pre prax.

Odporúčame prečítať si i praktické riešenia problémov z praxe:

  • - Účtovania faktúry za montáž IT rozvádzačov a

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: