OBSAH

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 12 eur mesačne. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
17.5.2021 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Produkt manažér

2021.04 Úvodník


Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu Účtovný a daňový expert vo verejnej správe sme pre vás pripravili tému zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky v roku 2021. Ing. Miriam Majorová, PhD. sa venuje v článku podrobne príprave a organizácii procesu zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky.

Pripomíname, že pre správne zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky je kľúčová zásada používania rovnakých účtovných zásad a účtovných metód vo všetkých účtovných jednotkách konsolidovaného celku. V prípade, že máte otázky pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky neváhajte nás kontaktovať na otazky@dashofer.sk.

Odporúčame prezrieť si i praktické riešenia príkladov z praxe:

 • - Účtovanie faktúry za dodávku energie v roku 2021.
 • - Účtovanie ovocia v školskej jedálni pri nulovej hodnote faktúry v roku 2021.
 • - Účtovanie nadobudnutia služobného psa v rozpočtovej organizácii v roku 2021.
 • - Ekonomická klasifikácia a úhrada faktúry obcou za MOM v roku 2021.
 • - Funkčná klasifikácia v rámci sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.
 • - Účtovanie nákupu umývačky riadu z prostriedkov zriaďovateľa v roku 2021.
 • - Účtovanie stravy zamestnancov a žiakov školy v roku 2021.

S prianím príjemného čítania


Ing. Nadežda Fuksová
odborná redaktorka

Zákon o účtovníctve s účinnosťou od 1. 1. 2021 na stiahnutie TU

 

Prostredníctvom online časopisu  Účtovný a daňový expert vo verejnej správe budeme každý mesiac mapovať zaujímavé a neobyčajné prípady z prostredia účtovníctva, ale aj daní či rozpočtovníctva, ktoré sa vyskytujú v oblasti verejnej správy. Renomovaní členovia nášho autorského kolektívu sú zárukou toho, že v ňom nájdete vždy aktuálne a odborné informácie.

Nové v online časopise:

Články
Združenie obcí bez právnej subjektivity

Otázky a odpovede
Poskytnutý príspevok spoločnému školskému úradu v roku 2021

Faktúra na špecializované stavebné činnosti v roku 2021

Ako správne účtovať majetkové podiely v poľnohospodárskom družstve v roku 2021

Zúčtovanie dotácie od PPA na pôdu v roku 2021

Účtovanie prijatého peňažného daru v rozpočtovej organizácií v roku 2021

Čo nájdete v on-line časopise:

 • POZOR! v časopise nájdete i informácie týkajúce sa obdobia COVID-19
 • vždy aktuálne informácie z oblasti účtovníctva, daní a rozpočtovníctva vo verejnej správe pre rok 2021,
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislatíve,
 • plné znenia aktuálnych právnych predpisov potrebných pre verejnú správu,
 • aktuálne články s výkladom formou príkladov + odpovede na otázky, pod ktoré sa autorsky podpisujú poprední odborníci z praxe, 
 • veľa rád a tipov pre Vašu prácu,
 • praktické pomôcky ako napr. zoznamy a adresáre, cestovné náhrady, daňový kalendár, platové tarify,
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

Autorský kolektív

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, kde po ukončení štúdia začal pracovať ako asistent a odborný asistent. Neskôr sa plne venoval práci vo verejných financiách, rozšíril si vzdelanie z oblasti štátnej správy v Ústave štátnej správy v Prahe, marketingu a ohodnocovania majetku podnikov v Centre ďalšieho vzdelávania, doktorandským štúdium na Ekonomickej univerzite, štúdium znalectva a lektorskej práci v rámci súkromnej praxe a práce v Centre ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktívne sa venuje lektorskej, pedagogickej a publikačnej činnosti. Je aktívnym audítorom, certifikovaným účtovníkom 3. stupňa – účtovník expert a daňovým poradcom. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií z oblasti účtovníctva verejného sektora a spoluautorom publikácií v oblastí účtovníctva podnikateľských subjektov. 

Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve s viacročnými skúsenosťami a venuje sa publikačnej činnosti, písaniu odborných príspevkov do periodík a korekcii interných smerníc v oblasti verejnej správy. Zároveň autor vykonáva školenia a semináre zamerané na oblasť práva verejnej správy v praktickom živote.

Ing. Ingrid Šabíková

Vysokoškolský učiteľ v profesijnej činnosti zaoberajúci sa účtovníctvom vo verejnom sektore a účtovníctvom podnikateľov.

Ing. Ladislav Zakhar, PhD.

Vedúci samostatného oddelenia legislatívy a metodiky verejnej správy na Ministerstve financií SR.

Ing. Jana Vršková

Pracuje ako hlavný štátny radca na MF SR, má dlhoročné skúsenosti v koncepčnej a metodickej činnosti v oblasti účtovníctva, príprave legislatívnych úprav, metodických usmernení na celoštátnej úrovni, dlhoročná lektorka zákona o účtovníctve, opatrení MF SR, ktoré sa týkajú postupov účtovania v neziskových organizáciách.

Spokojní zákazníci online časopisu

"Tento nový časopis vítam, niečo také som dlhšie hľadala."
Helena V., Prievidza


"Páči sa mi, že sa dielo venuje aj náročnejším účtovným prípadom. Oceňujem pomerne rýchle vypracovanie odpovede na otázky, ktoré som položil."
Radoslav M., Kežmarok


"Časopis, ktorý obohatí knižnicu aj vedomosti účtovníka ako som ja."
Mária B., Čadca

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: